Решения на задачи от Националната изпитна програма за държавен изпит по професия Техник на компютърни системи (523050), специалност Компютърни мрежи (5230502)

 

Съгласно Заповед № РД 09-4368/12.11.2021 г. на МОН

 

 

За 8. задача ученикът трябва да:

 

Определя broadcast адреса, шлюза по подразбиране и диапазона от свободни IP адреси на мрежата. Изчислява подмрежовата маска и броя на хостовете във всяка подмрежа. Разделя мрежата на подмрежи и записва мрежовия адрес, broadcast адрес, шлюза по подразбиране и диапазона от свободни IP адреси за няколко подмрежи. Изчислява мрежовите адреси на зададените IP адреси и прави изводи дали се намират в една и съща подмрежа.

 

 

 

Тема 1 - 8. Разделяне на мрежа 133.66.160.0 /19 на 10 подмрежи. Определяне дали IP адресите 202.100.10.11 и 202.100.10.4 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 133.66.160.0 е от клас В, защото първото число от адреса е 133, т.е. между 128 и 191.

Изписан в двоичен вид, адресът е: 10000101.01000010.10100000.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111111.11100000.00000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 10000101.01000010.10111111.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 133.66.191.255

Шлюзът по подразбиране е: 133.66.160.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 133.66.160.1 133.66.191.254

Броят хостове е: 8190

 

Да се раздели на 10 подмрежи: 10 е най-близко до 24 = 16, затова разширяваме мрежовата маска с 4 позиции и тя става 19 + 4 = 23.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.11111110.00000000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 10000101.01000010.10100000.00000000

2-ра подмрежа 10000101.01000010.10100010.00000000

3-та подмрежа 10000101.01000010.10100100.00000000

4-та подмрежа 10000101.01000010.10100110.00000000

 

 

Определяне дали IP адресите 202.100.10.11 и 202.100.10.4 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас С, защото първото число от адреса е 202, т.е. между 192 и 223.

Мрежов адрес: 202.100.10.0 еднакъв за двата ІР адреса.

Възможно е двата ІР адреса да са в една и съща подмрежа.

 

Тема 2 - 8. Разделяне на мрежа 72.192.0.0 /10 на 14 подмрежи. Определяне дали IP адресите 155.104.216.110 и 155.103.128.146 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 72.192.0.0 е от клас А, защото първото число от адреса е 72, т.е. между 0 и 127.

 

Изписан в двоичен вид, адресът е: 01001000.11000000.00000000.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11000000.00000000.00000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 01001000.11111111.11111111.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 72.255.255.255

Шлюзът по подразбиране е: 72.192.0.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 72.192.0.1 72.255.255.254

Броят хостове е: 4194302

 

Да се раздели на 14 подмрежи: 14 е най-близко до 24 = 16, затова разширяваме мрежовата маска с 4 позиции и тя става 10 + 4 = 14.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111100.00000000.00000000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 01001000.11000000.00000000.00000000

2-ра подмрежа 01001000.11000100.00000000.00000000

3-та подмрежа 01001000.11001000.00000000.00000000

4-та подмрежа 01001000.11001100.00000000.00000000

 

 

Определяне дали IP адресите 155.104.216.110 и 155.103.128.146 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас В, защото първото число от адреса е 155, т.е. между 128 и 191. Мрежов адрес за първия ІР адрес: 155.104.0.0.

Мрежов адрес за втория ІР адрес: 155.103.0.0.

Двата ІР адреса имат различни мрежови адреси и следователно не са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 - 8. Разделяне на мрежа 199.105.74.64 /26 на 6 подмрежи. Определяне дали IP адресите 111.105.62.38 и 111.215.191.128 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 199.105.74.64 е от клас С, защото първото число от адреса е 199, т.е. между 192 и 223.

Изписан в двоичен вид, адресът е: 11000111.01101001.01001010.01000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111111.11111111.11000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 11000111.01101001.01001010.01111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 199.105.74.127

Шлюзът по подразбиране е: 199.105.74.65

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 199.105.74.65 199.105.74.126

Броят хостове е: 62

 

Да се раздели на 6 подмрежи: 6 е най-близко до 23 = 8, затова разширяваме мрежовата маска с 3 позиции и тя става 26 + 3 = 29.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.11111111.11111000

Двоични адреси на шестте подмрежи:

1-ва подмрежа 11000111.01101001.01001010.01000000

2-ра подмрежа 11000111.01101001.01001010.01001000

3-та подмрежа 11000111.01101001.01001010.01010000

4-та подмрежа 11000111.01101001.01001010.01011000

5-та подмрежа 11000111.01101001.01001010.01100000

6-та подмрежа 11000111.01101001.01001010.01101000

 

 

Определяне дали IP адресите 111.105.62.38 и 111.215.191.128 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас А, защото първото число от адреса е 111, т.е. между 0 и 127. Мрежов адрес: 111.0.0.0 еднакъв за двата ІР адреса.

Възможно е двата ІР адреса да са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4 - 8. Разделяне на мрежа 168.102.144.0 /20 на 16 подмрежи. Определяне дали IP адресите 210.145.139.111 и 210.145.138.121 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 168.102.144.0 е от клас В, защото първото число от адреса е 168, т.е. между 128 и 191.

Изписан в двоичен вид, адресът е: 10101000.01100110.10010000.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111111.11110000.00000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 10101000.01100110.10011111.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 168.102.159.255

Шлюзът по подразбиране е: 168.102.144.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 168.102.144.1 168.102.159.254

Броят хостове е: 4094

 

Да се раздели на 16 подмрежи: 16 е точно 24, затова разширяваме мрежовата маска с 4 позиции и тя става 20 + 4 = 24.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.11111111.00000000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 10101000.01100110.10010000.00000000

2-ра подмрежа 10101000.01100110.10010001.00000000

3-та подмрежа 10101000.01100110.10010010.00000000

4-та подмрежа 10101000.01100110.10010011.00000000

 

 

Определяне дали IP адресите 210.145.139.111 и 210.145.138.121 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас С, защото първото число от адреса е 210, т.е. между 192 и 223. Мрежов адрес за първия ІР адрес: 210.145.139.0.

Мрежов адрес за втория ІР адрес: 210.145.138.0.

Двата ІР адреса имат различни мрежови адреси и следователно не са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5 - 8. Разделяне на мрежа 36.208.0.0 /12 на 8 подмрежи. Определяне дали IP адресите 177.210.177.207 и 177.210.133.155 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 36.208.0.0 е от клас А, защото първото число от адреса е 36, т.е. между 0 и 127.

 

Изписан в двоичен вид, адресът е: 00100100.11010000.00000000.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11110000.00000000.00000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 00100100.11011111.11111111.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 36.223.255.255

Шлюзът по подразбиране е: 36.208.0.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 36.208.0.1 36.223.255.254

Броят хостове е: 1048574

 

Да се раздели на 8 подмрежи: 8 е точно 23, затова разширяваме мрежовата маска с 3 позиции и тя става 12 + 3 = 15.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111110.00000000.00000000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 00100100.11010000.00000000.00000000

2-ра подмрежа 00100100.11010010.00000000.00000000

3-та подмрежа 00100100.11010100.00000000.00000000

4-та подмрежа 00100100.11010110.00000000.00000000

 

 

Определяне дали IP адресите 177.210.177.207 и 177.210.133.155 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас В, защото първото число от адреса е 177, т.е. между 128 и 191. Мрежов адрес: 177.210.0.0 еднакъв за двата ІР адреса.

Възможно е двата ІР адреса да са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6 - 8. Разделяне на мрежа 202.68.99.128 /25 на 10 подмрежи. Определяне дали IP адресите 95.117.210.100 и 95.121.177.100 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 202.68.99.128 е от клас С, защото първото число от адреса е 202, т.е. между 192 и 223.

Изписан в двоичен вид, адресът е: 11001010.01000100.01100011.10000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111111.11111111.10000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 11001010.01000100.01100011.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 202.68.99.255

Шлюзът по подразбиране е: 202.68.99.129

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 202.68.99.129 202.68.99.254

Броят хостове е: 126

 

Да се раздели на 10 подмрежи: 10 е най-близко до 24 = 16, затова разширяваме мрежовата маска с 4 позиции и тя става 25 + 4 = 29.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.11111111.11111000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 11001010.01000100.01100011.10000000

2-ра подмрежа 11001010.01000100.01100011.10001000

3-та подмрежа 11001010.01000100.01100011.10010000

4-та подмрежа 11001010.01000100.01100011.10011000

 

 

Определяне дали IP адресите 95.117.210.100 и 95.121.177.100 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас А, защото първото число от адреса е 95, т.е. между 0 и 127. Мрежов адрес: 95.0.0.0 еднакъв за двата ІР адреса.

Възможно е двата ІР адреса да са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7 - 8. Разделяне на мрежа 140.80.192.0 /18 на 6 подмрежи. Определяне дали IP адресите 126.109.217.130 и 126.128.219.169 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 140.80.192.0 е от клас В, защото първото число от адреса е 140, т.е. между 128 и 191.

Изписан в двоичен вид, адресът е: 10001100.01010000.11000000.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111111.11000000.00000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 10001100.01010000.11111111.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 140.80.255.255

Шлюзът по подразбиране е: 140.80.192.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 140.80.192.1 140.80.255.254

Броят хостове е: 16382

 

Да се раздели на 6 подмрежи: 6 е най-близко до 23 = 8, затова разширяваме мрежовата маска с 3 позиции и тя става 18 + 3 = 21.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.11111000.00000000

Двоични адреси на шестте подмрежи:

1-ва подмрежа 10001100.01010000.11000000.00000000

2-ра подмрежа 10001100.01010000.11001000.00000000

3-та подмрежа 10001100.01010000.11010000.00000000

4-та подмрежа 10001100.01010000.11011000.00000000

5-та подмрежа 10001100.01010000.11100000.00000000

6-та подмрежа 10001100.01010000.11101000.00000000

 

 

Определяне дали IP адресите 126.109.217.130 и 126.128.219.169 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас А, защото първото число от адреса е 126, т.е. между 0 и 127. Мрежов адрес: 126.0.0.0 еднакъв за двата ІР адреса.

Възможно е двата ІР адреса да са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8 - 8. Разделяне на мрежа 90.200.0.0 /15 на 12 подмрежи. Определяне дали IP адресите 198.211.147.95 и 198.211.166.177 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 90.200.0.0 е от клас А, защото първото число от адреса е 90, т.е. между 0 и 127.

 

Изписан в двоичен вид, адресът е: 01011010.11001000.00000000.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111110.00000000.00000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 01011010.11001001.11111111.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 90.201.255.255

Шлюзът по подразбиране е: 90.200.0.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 90.200.0.1 90.201.255.254

Броят хостове е: 131070

 

Да се раздели на 12 подмрежи: 12 е най-близко до 24 = 16, затова разширяваме мрежовата маска с 4 позиции и тя става 15 + 4 = 19.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.11100000.00000000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 01011010.11001000.00000000.00000000

2-ра подмрежа 01011010.11001000.00100000.00000000

3-та подмрежа 01011010.11001000.01000000.00000000

4-та подмрежа 01011010.11001000.01100000.00000000

 

 

Определяне дали IP адресите 198.211.147.95 и 198.211.166.177 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас С, защото първото число от адреса е 198, т.е. между 192 и 223. Мрежов адрес за първия ІР адрес: 198.211.147.0.

Мрежов адрес за втория ІР адрес: 198.211.166.0.

Двата ІР адреса имат различни мрежови адреси и следователно не са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9 - 8. Разделяне на мрежа 215.7.10.0 /26 на 7 подмрежи. Определяне дали IP адресите 159.218.127.201 и 159.219.217.102 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 215.7.10.0 от клас С, защото първото число от адреса е 215, т.е. между 192 и 223.

Изписан в двоичен вид, адресът е: 11010111.00000111.00001010.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111111.11111111.11000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 11010111.00000111.00001010.00111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 215.7.10.63

Шлюзът по подразбиране е: 215.7.10.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 215.7.10.1 215.7.10.62

Броят хостове е: 62

 

Да се раздели на 7 подмрежи: 7 е най-близко до 23 = 8, затова разширяваме мрежовата маска с 3 позиции и тя става 26 + 3 = 29.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.11111111.11111000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 11010111.00000111.00001010.00000000

2-ра подмрежа 11010111.00000111.00001010.00001000

3-та подмрежа 11010111.00000111.00001010.00010000

4-та подмрежа 11010111.00000111.00001010.00011000

 

 

Определяне дали IP адресите 159.218.127.201 и 159.219.217.102 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас В, защото първото число от адреса е 159, т.е. между 128 и 191. Мрежов адрес за първия ІР адрес: 159.218.0.0.

Мрежов адрес за втория ІР адрес: 159.219.0.0.

Двата ІР адреса имат различни мрежови адреси и следователно не са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10 - 8. Разделяне на мрежа 153.220.88.0 /23 на 13 подмрежи. Определяне дали IP адресите 120.100.216.39 и 120.98.181.93 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 153.220.88.0 е от клас В, защото първото число от адреса е 153, т.е. между 128 и 191.

Изписан в двоичен вид, адресът е: 10011001.11011100.01011000.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111111.11111110.00000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 10011001.11011100.01011001.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 153.220.89.255

Шлюзът по подразбиране е: 153.220.88.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 153.220.88.1 153.220.89.254

Броят хостове е: 510

 

Да се раздели на 13 подмрежи: 13 е най-близко до 24 = 16, затова разширяваме мрежовата маска с 4 позиции и тя става 23 + 4 = 27.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.11111111.11100000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 10011001.11011100.01011000.00000000

2-ра подмрежа 10011001.11011100.01011000.00100000

3-та подмрежа 10011001.11011100.01011000.01000000

4-та подмрежа 10011001.11011100.01011000.01100000

 

 

Определяне дали IP адресите 120.100.216.39 и 120.98.181.93 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас А, защото първото число от адреса е 120, т.е. между 0 и 127. Мрежов адрес: 120.0.0.0 еднакъв за двата ІР адреса.

Възможно е двата ІР адреса да са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11 - 8. Разделяне на мрежа 116.56.0.0 /13 на 10 подмрежи. Определяне дали IP адресите 187.142.200.39 и 187.142.221.93 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 116.56.0.0 е от клас А, защото първото число от адреса е 116, т.е. между 0 и 127.

 

Изписан в двоичен вид, адресът е: 01110100.00111000.00000000.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111000.00000000.00000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 01110100.00111111.11111111.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 116.63.255.255

Шлюзът по подразбиране е: 116.56.0.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 116.56.0.1 116.63.255.254

Броят хостове е: 524286

 

Да се раздели на 10 подмрежи: 10 е най-близко до 24 = 16, затова разширяваме мрежовата маска с 4 позиции и тя става 13 + 4 = 17.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.10000000.00000000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 01110100.00111000.00000000.00000000

2-ра подмрежа 01110100.00111000.10000000.00000000

3-та подмрежа 01110100.00111001.00000000.00000000

4-та подмрежа 01110100.00111001.10000000.00000000

 

 

Определяне дали IP адресите 187.142.200.39 и 187.142.221.93 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас В, защото първото число от адреса е 187, т.е. между 128 и 191. Мрежов адрес: 187.142.0.0 еднакъв за двата ІР адреса.

Възможно е двата ІР адреса да са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 12 - 8. Разделяне на мрежа 194.37.88.192 /26 на 6 подмрежи. Определяне дали IP адресите 112.210.97.81 и 112.121.87.203 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 194.37.88.192 е от клас С, защото първото число от адреса е 194, т.е. между 192 и 223.

Изписан в двоичен вид, адресът е: 11000010.00100101.01011000.11000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111111.11111111.11000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 11000010.00100101.01011000.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 194.37.88.255

Шлюзът по подразбиране е: 194.37.88.193

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 194.37.88.193 194.37.88.254

Броят хостове е: 62

 

Да се раздели на 6 подмрежи: 6 е най-близко до 23 = 8, затова разширяваме мрежовата маска с 3 позиции и тя става 26 + 3 = 29.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.11111111.11111000

Двоични адреси на шестте подмрежи:

1-ва подмрежа 11000010.00100101.01011000.11000000

2-ра подмрежа 11000010.00100101.01011000.11001000

3-та подмрежа 11000010.00100101.01011000.11010000

4-та подмрежа 11000010.00100101.01011000.11011000

5-та подмрежа 11000010.00100101.01011000.11100000

6-та подмрежа 11000010.00100101.01011000.11101000

 

 

Определяне дали IP адресите 112.210.97.81 и 112.121.87.203 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас А, защото първото число от адреса е 112, т.е. между 0 и 127. Мрежов адрес: 112.0.0.0 еднакъв за двата ІР адреса.

Възможно е двата ІР адреса да са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 13 - 8. Разделяне на мрежа 129.240.124.0 /22 на 8 подмрежи. Определяне дали IP адресите 207.121.192.68 и 207.121.129.86 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 129.240.124.0 е от клас В, защото първото число от адреса е 129, т.е. между 128 и 191.

Изписан в двоичен вид, адресът е: 10000001.11110000.01111100.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111111.11111100.00000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 10000001.11110000.01111111.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 129.240.127.255

Шлюзът по подразбиране е: 129.240.124.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 129.240.124.1 129.240.127.254

Броят хостове е: 1022

 

Да се раздели на 8 подмрежи: 8 е точно 23, затова разширяваме мрежовата маска с 3 позиции и тя става 22 + 3 = 25.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.11111111.10000000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 10000001.11110000.01111100.00000000

2-ра подмрежа 10000001.11110000.01111100.10000000

3-та подмрежа 10000001.11110000.01111101.00000000

4-та подмрежа 10000001.11110000.01111101.10000000

 

 

Определяне дали IP адресите 207.121.192.68 и 207.121.129.86 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас С, защото първото число от адреса е 207, т.е. между 192 и 223. Мрежов адрес за първия ІР адрес: 207.121.192.0.

Мрежов адрес за втория ІР адрес: 207.121.129.0.

Двата ІР адреса имат различни мрежови адреси и следователно не са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 14 - 8. Разделяне на мрежа 15.32.0.0 /11 на 18 подмрежи. Определяне дали IP адресите 192.168.30.74 и 192.168.38.64 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 15.32.0.0 е от клас А, защото първото число от адреса е 15, т.е. между 0 и 127.

 

Изписан в двоичен вид, адресът е: 00001111.00100000.00000000.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11100000.00000000.00000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 00001111.00111111.11111111.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 15.63.255.255

Шлюзът по подразбиране е: 15.32.0.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 15.32.0.1 15.63.255.254

Броят хостове е: 2097150

 

Да се раздели на 18 подмрежи: 18 е най-близко до 25 = 32, затова разширяваме мрежовата маска с 5 позиции и тя става 11 + 5 = 16.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.00000000.00000000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 00001111.00100000.00000000.00000000

2-ра подмрежа 00001111.00100001.00000000.00000000

3-та подмрежа 00001111.00100010.00000000.00000000

4-та подмрежа 00001111.00100011.00000000.00000000

 

 

Определяне дали IP адресите 192.168.30.74 и 192.168.38.64 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас С, защото първото число от адреса е 192, т.е. между 192 и 223. Мрежов адрес за първия ІР адрес: 192.168.30.0.

Мрежов адрес за втория ІР адрес: 192.168.38.0.

Двата ІР адреса имат различни мрежови адреси и следователно не са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 15 - 8. Разделяне на мрежа 206.75.3.0 /24 на 12 подмрежи. Определяне дали IP адресите 100.210.92.35 и 99.211.93.58 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 206.75.3.0 е от клас С, защото първото число от адреса е 206, т.е. между 192 и 223.

Изписан в двоичен вид, адресът е: 11001110.01001011.00000011.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111111.11111111.00000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 11001110.01001011.00000011.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 206.75.3.255

Шлюзът по подразбиране е: 206.75.3.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 206.75.3.1 206.75.3.254

Броят хостове е: 254

 

Да се раздели на 12 подмрежи: 12 е най-близко до 24 = 16, затова разширяваме мрежовата маска с 4 позиции и тя става 24 + 4 = 28.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.11111111.11110000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 11001110.01001011.00000011.00000000

2-ра подмрежа 11001110.01001011.00000011.00010000

3-та подмрежа 11001110.01001011.00000011.00100000

4-та подмрежа 11001110.01001011.00000011.00110000

 

 

Определяне дали IP адресите 100.210.92.35 и 99.211.93.58 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас А, защото първото число от адреса е между 0 и 127.

Мрежов адрес за първия ІР адрес: 100.0.0.0.

Мрежов адрес за втория ІР адрес: 99.0.0.0.

Двата ІР адреса имат различни мрежови адреси и следователно не са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 16 - 8. Разделяне на мрежа 188.9.88.0 /21 на 11 подмрежи. Определяне дали IP адресите 192.210.89.63 и 192.210.89.47 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 188.9.88.0 е от клас В, защото първото число от адреса е 188, т.е. между 128 и 191.

Изписан в двоичен вид, адресът е: 10111100.00001001.01011000.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111111.11111000.00000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 10111100.00001001.01011111.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 188.9.95.255

Шлюзът по подразбиране е: 188.9.88.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 188.9.88.1 188.9.95.254

Броят хостове е: 2046

 

Да се раздели на 11 подмрежи: 11 е най-близко до 24 = 16, затова разширяваме мрежовата маска с 4 позиции и тя става 21 + 4 = 25.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.11111111.10000000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 10111100.00001001.01011000.00000000

2-ра подмрежа 10111100.00001001.01011000.10000000

3-та подмрежа 10111100.00001001.01011001.00000000

4-та подмрежа 10111100.00001001.01011001.10000000

 

 

Определяне дали IP адресите 192.210.89.63 и 192.210.89.47 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас С, защото първото число от адреса е 192, т.е. между 192 и 223. Мрежов адрес: 192.210.89.0 еднакъв за двата ІР адреса.

Възможно е двата ІР адреса да са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 17 - 8. Разделяне на мрежа 64.244.0.0 /14 на 6 подмрежи. Определяне дали IP адресите 170.21.75.92 и 170.11.57.82 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 64.244.0.0 е от клас А, защото първото число от адреса е 64, т.е. между 0 и 127.

 

Изписан в двоичен вид, адресът е: 01000000.11110100.00000000.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111100.00000000.00000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 01000000.11110111.11111111.11111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 64.247.255.255

Шлюзът по подразбиране е: 64.244.0.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 64.244.0.1 64.247.255.254

Броят хостове е: 262142

 

Да се раздели на 6 подмрежи: 6 е най-близко до 23 = 8, затова разширяваме мрежовата маска с 3 позиции и тя става 14 + 3 = 17.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.10000000.00000000

Двоични адреси на шестте подмрежи:

1-ва подмрежа 01000000.11110100.00000000.00000000

2-ра подмрежа 01000000.11110100.10000000.00000000

3-та подмрежа 01000000.11110101.00000000.00000000

4-та подмрежа 01000000.11110101.10000000.00000000

5-та подмрежа 01000000.11110110.00000000.00000000

6-та подмрежа 01000000.11110110.10000000.00000000

 

 

Определяне дали IP адресите 170.21.75.92 и 170.11.57.82 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас В, защото първото число от адреса е 170, т.е. между 128 и 191. Мрежов адрес за първия ІР адрес: 170.21.0.0.

Мрежов адрес за втория ІР адрес: 170.11.0.0.

Двата ІР адреса имат различни мрежови адреси и следователно не са в една и съща подмрежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 18 - 8. Разделяне на мрежа 222.203.101.0 /25 на 14 подмрежи. Определяне дали IP адресите 166.150.21.109 и 166.150.81.202 се намират в една и съща подмрежа.

 

Мрежа 222.203.101.0 е от клас С, защото първото число от адреса е 222, т.е. между 192 и 223.

 

Изписан в двоичен вид, адресът е: 11011110.11001011.01100101.00000000

В двоичен вид мрежовата маска е: 11111111.11111111.11111111.10000000

В двоичен вид broadcast адресът е: 11011110.11001011.01100101.01111111

В десетичен вид broadcast адресът е: 222.203.101.127

Шлюзът по подразбиране е: 222.203.101.1

Диапазонът от свободни ІР адреси е: 222.203.101.1 222.203.101.126

Броят хостове е: 126

 

 

Да се раздели на 14 подмрежи: 14 е най-близко до 24 = 16, затова разширяваме мрежовата маска с 4 позиции и тя става 25 + 4 = 29.

В двоичен вид новата мрежова маска е: 11111111.11111111.11111111.11111000

Двоични адреси на четири подмрежи:

1-ва подмрежа 11011110.11001011.01100101.00000000

2-ра подмрежа 11011110.11001011.01100101.00001000

3-та подмрежа 11011110.11001011.01100101.00010000

4-та подмрежа 11011110.11001011.01100101.00011000

 

 

Определяне дали IP адресите 166.150.21.109 и 166.150.81.202 се намират в една и съща подмрежа.

Двата адреса са от клас В, защото първото число от адреса е 166, т.е. между 128 и 191. Мрежов адрес: 166.150.0.0 еднакъв за двата ІР адреса.

Възможно е двата ІР адреса да са в една и съща подмрежа.

 

 

Автори: Георги Диковски, Майя Маркова