Спи, бебчо, спи
Немска песен

Спи, бебчо, спи.
Зад девет планини
дърво вълшебно ще роди
не плод, а сънища добри.
Спи, бебчо, спи.

Спи, бебчо, спи,
Очичките склопи.
Трева зелена вън расте
и малко агънце пасе.
Спи, бебчо, спи.

Спи, бебчо, спи.
Послушен ти бъди,
тъй както агънцето вън,
и тихо потъни във сън.
Спи, бебчо, спи.

Чуйте песента: Вашият браузър не е в състояние да изпълни заявката. Можете да използвате един от долните линкове за да чуете/запазите песента.
Запазете песента (десен бутон на мишката -> "Save Target As"): (.wav, 1MB)   (.mp3, 1MB)   (.mid, 1KB)


Оригинален текст:

Schlaf, Kindlein, schlaf!

Schlaf, Kindlein, schlaf!
Der Vater hüt’ die Schaf,
Die Mutter schüttelt ’s Bäumelein,
Da fällt herab ein Träumelein.
Schlaf, Kindlein, schlaf!

Schlaf, Kindlein, schlaf!
Da draußen gehn zwei Schaf,
Ein schwarzes und ein weißes,
Und wenn das Kind nicht schlafen will,
Dann kommt das schwarz’ und beißs es!
Schlaf, Kindlein, schlaf!

Източник: http://www.mamalisa.com/?p=451&t=es&c=38

 Песента доста отдавна е преведена на английски. Първият куплет често е запазен в английския превод, докато противният втори куплет е отхвърлен и заменен с един или два нови куплета, също на овча тема. Българският превод е направен по следната комбинация от английски текстове:

Sleep, Baby, Sleep

Sleep, baby, sleep,
Thy father guards the sheep.
Thy mother shakes the dreamland tree,
And from it fall sweet dreams for thee,
Sleep, baby, sleep.

Sleep, baby, sleep,
Our cottage vale is deep.
The little lamb is on the green,
With snowy fleece so soft and clean,
Sleep, baby, sleep.

Sleep, baby, sleep,
Down where the woodbines creep;
Be always like the lamb so mild,
A kind, and sweet, and gentle child.
Sleep, baby, sleep.

Източници: http://www.gardenofsong.com/sleepbaby.html, http://www.kididdles.com/lyrics/s012.html

Copyright © на българския текст Майя Маркова
URL: http://www.mayamarkov.com/kids/lullabies/sleep_baby_sleep.htm
Обратно към списъка на песните