Тихо, детенце
Американска песен

Тихо, детенце, не плачи,
ще ти купя влакче да бръмчи.

А ако влакчето ти спре,
ще ти купя конче най-добре.

Ако избяга твоят кон,
ще ти купя аз голям балон.

Ако балонът отлети,
пак най-сладкото дете си ти.

Чуйте песента: Вашият браузър не е в състояние да изпълни заявката. Можете да използвате един от долните линкове за да чуете/запазите песента.
Запазете песента (десен бутон на мишката -> "Save Target As"): (.wav, 1MB)   (.mp3, 1MB)   (.mid, 1KB)


Оригинален текст:

Hush, Little Baby

Hush, little baby, don't say a word,
Mama's going to buy you a mockingbird.

And if that mockingbird don't sing,
Mama's going to buy you a diamond ring.

And if that diamond ring turns brass,
Mama's going to buy you a looking glass.

And if that looking glass gets broke,
Mama's going to buy you a billy goat.

And if that billy goat won't pull,
Mama's going to buy you a cart and bull.

And if that cart and bull turn over,
Mama's going to buy you a dog named Rover.

And if that dog named Rover won't bark,
Mama's going to buy you a horse and cart.

And if that horse and cart fall down,
You'll still be the sweetest little baby in town.

Източник: http://www.kididdles.com/lyrics/h012.html
В българския текст е спазена основната идея на песента (на детето се обещават играчки, за да миряса), но не е правен опит да се превеждат конкретните стихчета.

Copyright © на българския текст Майя Маркова
URL: http://www.mayamarkov.com/kids/lullabies/hush_little_baby.htm
Обратно към списъка на песните